USHVelikiMaliMDRI-S

Individualni obrazovni plan

Ukoliko mere individualizacije ne daju dovoljno rezultata, škola mora da pristupi izradi individualnog obrazovnog plana (čl. 5 Pravilnika o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje). Individualni obrazovni plan je pisani dokument koji sadrži cilj obrazovno-vaspitnog rada, odnosno promenu koja dodatnom podrškom treba da se dostigne - šta je to što dete treba da nauči u narednom periodu, kao i aktivnosti koje treba da dovedu do te promene - šta je to što će se tačno sa detetom raditi. U IOP-u se precizno navode i osobe koje će detetu pružati dodatnu podršku, kao i vremenski rokovi.

IOP može da se donese za deo ili oblast u okviru jednog predmeta, jedan predmet, grupu predmeta ili za sve predmete, kao i za vannastavne aktivnosti.

Ostale vesti

free counters