USHVelikiMaliMDRI-S

Pedagoški profil

Pedagoški profil je zapravo opis deteta, i to u nekoliko oblasti:

  • opisuje se učenje deteta i kako uči
  • način komunikacije sa drugima
  • socijalne veštine (odnosi sa drugim ljudima i sa drugom decom)
  • samostalnost i briga o sebi
  • uslovi života.
U svim ovim oblastima opisuje se šta je to što je u okviru njih detetu lako, u čemu je uspešno, šta voli, i šta je već savladalo. Isto tako, utvrđuje se šta je to u čemu dete ima teškoće, i u čemu mu je potrebna dodatna podrška. Tokom izrade pedagoškog profila uloga roditelja/staratelja je vrlo važna i potrebno je da razumete da treba sa stručnim saradnicima škole i učiteljem/icom vašeg deteta podelite sve informacije koje o tome imate. Na osnovu pedagoškog profila utvrđuju se prioriteti, odnosno oblici moguće podrške detetu da bi ono napredovalo.

Ostale vesti

free counters