USHVelikiMaliMDRI-S

Upis u osnovnu školu

U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje će do 01. septembra navršiti 6,5-7,5 godina. (čl. 98. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja)

Za upis, potrebna su vam sledeća dokumenta: izvod iz matične knjige rođenih, prijava prebivališta, potvrda o završenom pripremnom predškolskom programu, dokaz o zdravstvenom pregledu deteta. Ukoliko vaše dete ima smetnje u razvoju, možete dostaviti i drugu dokumentaciju: izveštaje lekara specijalista, izveštaje stručnjaka/kinja koji su radili sa vašim detetom (psiholog, logoped, defektolog, fizioterapeut...)

Ukoliko dete i članovi porodice nemaju lična dokumenta, kao ni prijavu prebivališta niti zdravstvenu knjižicu, a dete nije pohađalo pripremni predškolski program, prema čl. 98. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, škola može da upiše dete i bez gore navedene dokumentacije.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja. To znači da se na osnovu testiranja i uvida u ono što dete već zna ono može upisati u prvi, ali i u neki od starijih razreda. Ovo je važno zbog toga da bi dete zaista boravilo i učilo u okviru svoje vršnjačke grupe - sa decom istog uzrasta, a ne sa znatno mlađom decom. (čl. 98 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja)

Odluku o tome da li će dete biti upisano u redovnu ili u osnovnu školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju (specijalnu školu) donosi isključivo roditelj. Vi se možete posavetovati o tome sa stručnjacima koji rade sa vašim detetom, ali odluku u vaše ima niko nema pravo da donese.
U čl. 98 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja navedeno je da je škola dužna da upiše svako dete sa svog područja. To znači da možete da upišete svoje dete u najbližu školu, onu u koju idu i vaša druga deca ili deca iz susedstva.

Ukoliko želite, možete da izaberete osnovnu školu u koju ćete upisati dete. Važno je da najkasnije do 01. februara podnesete pisani zahtev izabranoj školi.

Ostale vesti

free counters